"Emocje w biznesie - pomagają czy przeszkadzają" - to był wiodący temat II Dialogów Sokratejskich. Relacja"

Przed prelekcją gościa specjalnego, tego samego dnia, już po raz drugi Korporantka Małgorzata Klimczyk, Executive Leadership Coach, właściciel firmy PERŁA Szkolenia i Coaching przeprowadziła “Dialog Sokratejski”. Ta nowa dla naszej organizacji formuła zyskuje kolejnych zwolenników, którzy przychodzą by zdobyć nowe kompetencje i zadbać o swój rozwój.

 

Spośród kilku zaproponowanych przez uczestników tematów, wybrany został jeden: ,,Istota emocji w relacjach biznesowych”. Podczas Dialogu, każdy z uczestników posiada swobodną możliwość podzielenia się swoim zdaniem na wybrany wątek dyskusji. Jest to znakomita okazja do pogłębiania przejrzystości myślenia.

Jak wyglądają zasady dialogów sokratejskich?

Korporanci wybierają wspólnie temat podczas spotkania, który może zgłosić każdy z uczestników. Głosowanie według określonych zasad pozwala wyłonić temat, któremu korporanci będą udzielać opinii.

Dyskusja prowadzona jest przez moderatora, z możliwością zadawania pytań, chociaż osoba, która się wypowiada, nie musi ich przyjąć.

Ze względu na duże zainteresowanie formą tej wypowiedzi, dialog sokratejski będzie miał postać cyklicznych spotkań.

 

Other news