Niezwykle prestiżowe stypendium naukowe Fulbright w USA dla Członkini .kuek prof. Beaty Buchelt!

Jako jedna z zaledwie 21 osób w Polsce, członkini Alumni UEK, Beata Buchelt, prof. UEK dr hab. została laureatką stypendium Fulbright Senior Award 2020-2021 przeznaczonego dla pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych z polskich jednostek naukowych. 

O stypendium mogą starać się naukowcy z różnych dziedzin naukowych. Stypendium to umożliwia realizację projektu, trwającego od 3 do 9 miesięcy w USA. Projekt Beaty będzie dotyczył High Performance Work Practice in Hospitals: Physicians Perspective.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej USA. Program działa dwukierunkowo tj. pozwala na wyjazdy polskich stypendystów do USA, a amerykańskich stypendystów do Polski. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich pomiędzy USA a ponad 160 krajami.

Siłą stowarzyszeń absolwenckich są sukcesy ich Członków. Jesteśmy dumni, że zrzeszając przedsiębiorców, menedżerów, wysokiej klasy specjalistów oraz ludzi, którzy stawiają jedne z pierwszych kroków w karierze, mamy mocny akcent naukowy łączący kompetencje metodyczne z biznesem.

 

Przypominamy o czwartkowym spotkaniu w Krakowie, które odbędzie się na krakowskiej Barce o godzinie 19:00. Szczegółowe informacje i zapisy > https://kuek.pl/events/36714

 

Other news