Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur nowym Rektorem UEK!

Znamy nazwisko nowego Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie! Został nim prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur. W imieniu całej naszej organizacji składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje!

 

Nowy Rektor Elekt jest doktorem habilitowanym z zakresu nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. wokół problematyki polityki publicznej, zarządzania i współzarządzania publicznego oraz zarządzania wiedzą w administracji publicznej. 

 

W swojej dotychczasowej karierze akademickiej był członkiem Komitetu Sterującego Projektu „Zarządzanie strategiczne rozwojem – doskonalenie jakości zarządzania strategiczne w Polsce”; członkiem Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, członkiem Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów; członkiem Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.

Do chwili obecnej pełnił funkcję kierownika Katedry Polityk Publicznych oraz Dziekana Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej.

Nowy Rektor UEK swoją kadencję rozpocznie 1 września 2020 roku i potrwa ona 4 lata. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i liczymy na owocną współpracę!

 

Fot. materiały własne Rektora Elekta

 

 

 

 

Other news