Michał Ulicki nowym Pełnomocnikiem Zarządu ds. Absolwentów MBA KSB

Nasza organizacja za jeden z głównych celów stawia sobie wspieranie w rozwoju i inspirowanie do nowych działań. Ta misja przyświeca również studiom MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Założenia te wspierać będzie w realizacji nasz Członek – Michał Ulicki, który przez Zarząd KUEK został powołany na Pełnomocnika Zarządu ds. Absolwentów MBA KSB. To właśnie on swoim działaniem będzie odpowiadał za rozwój współpracy w tym obszarze. 

UEK, jako jedna z niewielu uczelni realizujących MBA, skutecznie tworzy możliwość utrzymywania relacji zawiązanych na studiach również po ich ukończeniu. Absolwenci MBA mają ogromny potencjał, który przez niewystarczający kontakt między poszczególnymi rocznikami nie jest w pełni wykorzystywany. Chcemy to zmienić i umożliwić absolwentom MBA rozwijanie zawartych podczas nauki znajomości, nawiązywanie współpracy, doskonalenie biznesów i zdobywanie nowych doświadczeń. Wierzymy, że nasza platforma oraz połączenie sił z Michałem ułatwi kontakt między absolwentami i umożliwi organizację spotkań, a owoce tych działań będą widoczne już wkrótce! 

 

Other news