Kim jest Wprowadzający w .kuek? Nie wiesz jak bardzo może Ci pomóc!

Czy wiecie kim jest Wprowadzający w .kuek? Nasza organizacja stawia na relacje, dlatego chcemy pomóc nowym Alumnom w szybkim odnalezieniu się w nowej Społeczności.

 

Dlaczego nowi Członkowie potrzebują Wprowadzającego?

 

Kandydaci i nowi Członkowie stykają się często z wieloma podobnymi wyzwaniami dołączając do naszej społeczności: brak dodatkowych informacji, brak osób znajomych w organizacji. Tym samym, bardzo ważna do zbudowania silnej społeczności jest rola Mentora/Wprowadzającego.

 

Kim jest Wprowadzający? 

 

Wprowadzającym jest Członek .kuek z minimum rocznym stażem w organizacji. Osoba ta jest wybrana jednogłośnie przez Zarząd .kuek Alumni UEK.  

Wprowadzający odgrywają kluczową rolę w rozwoju nie tylko nowych Członków, którzy dołączają do .kuek, ale i samej Organizacji. 

Każdy Wprowadzający po zakończonym procesie rekrutacyjnym staje się Mentorem i może mieć nieograniczoną ilość osób mentorowanych.

 

Wprowadzający wychodzą ze wsparciem i pomocną ręką dla nowych osób:

  • W procesie rekrutacyjnym i po nim udzielają informacji i wiedzy odnośnie działalności .kuek
  • mogą być łącznikiem nowego kandydata z innymi osoba z organizacji
  • wspierają i zachęcają osoby do udziału w spotkaniach i dodatkowych aktywności
     

Jak działa Wprowadzający? 

 

Wprowadzający/Mentor przeprowadza rozmowę rekrutacyjną z kandydatem. Rozmowa rekrutacyjna ma za zadanie przedstawienie wizji i wartości organizacji.

 

Po pasowaniu kandydata na Członka .kuek, Wprowadzający jest w stałym kontakcie z nową osobą. Mentorowanie wygasa po 3 miesiącach od dołączenia kandydata. Po tym okresie pytamy się czy nowy Członek jest zadowolony z procesu mentoringu.

 

Główną rolą Wprowadzającego/Mentora jest sprawienie, aby dana osoba zaaklimatyzowała się w nowym otoczeniu jakim jest nasza organizacja.

 

 

Other news