Alumni UEK i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podpisały umowę o partnerstwie strategicznym

26 października reprezentanci naszego stowarzyszenia: Bartosz Jacyna, prezes zarządu .kuek|Alumni UEK oraz Krzysztof Pawlak, pełnomocnik zarządu podpisali umowę partnerską z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, reprezentowanym przez JM Rektora prof. Stanisława Mazura i Prorektora prof. Piotra Bułę.


Stawiamy na współpracę

Głównym celem porozumienia jest promowanie oraz dbanie o wspólne dobro jakim jest Uczelnia, a także podejmowanie wspólnych działań, przy współpracy absolwentów, Uczelni i środowiska biznesowego.

Cieszymy się, że grono absolwentów stanowi ważną grupę dla Uniwersytetu, a jej rola będzie miała szansę wzrastać, na przykład poprzez możliwość pomocy w przygotowaniu programu studiów, czy innych działań, mających na celu poprawę jakości dydaktyki. 

Niezwykle istotne jest dla nas również to, że dzięki porozumieniu pojawi się realna możliwość rozwijania praktycznego wymiaru programów studiów, szkoleń, programów praktyk oraz płatnych staży studenckich. Będąc absolwentami wiemy przed jakimi wyzwaniami stają studenci w trakcie oraz po zakończeniu studiów. Chcemy, aby nasze doświadczenie stało się pomocne podczas kształcenia studentów, a dzięki współpracy możliwa będzie realizacja tego postanowienia.

Nowe możliwości działania

Zależy nam na wspólnym wykorzystaniu potencjałów leżących po stronie kueku oraz Uniwersytetu Ekonomicznego i jesteśmy pewni, że współpraca otworzy przed nami nowe możliwości zaangażowania się w nowe projekty, a także pozwoli na budowę profesjonalnych i partnerskich relacji w sferze biznesu.

Jesteśmy usatysfakcjonowaniu z podjęcia oficjalnej współpracy, na mocy umowy strategicznego partnerstwa z Uniwersytetem Ekonomicznym. Dzięki temu możliwy będzie stały rozwój naszej organizacji, poszerzanie grona absolwentów, których zrzesza .kuek, a także realny wpływ na działania Uniwersytetu. Mocno wierzymy to, że razem możemy zdziałać więcej!

To milowy krok. Większość absolwentów ma wyobrażenie uczelni, z której się wychodzi i która już nie jest w stanie wnieść nic więcej w ich karierę i życie biznesowe. To się właśnie zmienia. Otwiera się dyskusja i nowe możliwości, nad którymi czeka nas jeszcze sporo pracy. – powiedział po podpisaniu umowy Bartosz Jacyna, prezes zarządu .kuek|Alumni UEK.

Podążamy za zachodnim modelem współpracy biznesu z nauką. Integracja akademików z doświadczonymi absolwentami może przynieść wiele owoców dla obu stron. kuek staje się pomostem tej integracji – powiedział po podpisaniu umowy mieszkający na stałe w Szwajcarii dr Krzysztof Pawlak, pełnomocnik zarządu .kuek | Alumni UEK ds. relacji z Alma Mater.

 

Other news