Zapraszamy Pracodawców do udziału w Projekcie Stażowym UEK finansowanym z UE

Serdecznie zapraszamy Was do przystąpienia do Programu Stażowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roli Partnera przyjmującego studentów na płatny Staż (opłacany ze środków unijnych pozyskanych przez UEK).

Program stażowy realizowany jest przez UEK jako element Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju UEK, finansowanego ze środków unijnych , w ramach PO WER, Działanie 3.5 – Kompleksowe Programy Szkół Wyższych.

Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu będziecie mogli wnieść nieoceniony wkład w rozwój i ulepszanie procesu edukacji, poznacie zdolnych młodych ludzi, którzy mogą w przyszłości zasilić grono sprawdzonych pracowników oraz pomogą w uzupełnieniu wiedzy akademickiej o niezwykle cenną praktykę.

Mamy świadomość, że przyjęcie stażystów wymaga organizacji, czasu i zaangażowania Waszych pracowników, przewidziana jest więc refundacja dodatku do wynagrodzenia dla osób, które pełniłyby opiekę i nadzór nad studentami.

Realizacja całego Projektu POWER, a w szczególności Programu Stażowego ma na celu podniesienie kompetencji osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, dopasowaniu ich do zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy. Więcej informacji o Projekcie POWER możecie znaleźć na stronie www.power.uek.krakow.pl

Szczegółowe informacje zostały Wam wysłane drogą mailową.

Jeżeli wyrazicie zainteresowanie wzięciem udziału w Programie Stażowym, bardzo prosimy o kontakt zwrotny do 15 marca do Pani Katarzyny Kwaśniak (rekrutacja.power@uek.krakow.pl, tel: (+48) 12 293 74 63) z informacją o wybranym wariancie oraz liczbie studentów, których możecie przyjąć. W przypadku pytań, z przyjemnością na nie odpowiemy i przybliżymy zagadnienia formalne.

Osoba odpowiedzialna za projekt z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

Katarzyna Kwaśniak
rekrutacja.power@uek.krakow.pl
tel: (+48) 12 293 74 63

 

Other news