.kuek Alumni UEK w Radzie Patronackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Stanisław Mazur powołał do życia Radę Patronacką. Ideą Rady jest rozwijanie angażującej współpracy Uczelni z otoczeniem. Ma ona na celu umożliwianie wymiany myśli w obszarze obecnych działań Uniwersytetu, a także wyznaczanie kierunków jego dalszego rozwoju, które dostosowane będą do realiów otoczenia biznesowego oraz publicznego.

 

Aby zadbać o jak najszersze spojrzenie, do współpracy w ramach Rady Patronackiej UEK zaproszono przedstawicieli reprezentujących różne środowiska, a w szczególności przedstawicieli władz samorządowych, instytucji kultury, środowiska medycznego, małych, średnich i dużych międzynarodowych przedsiębiorstw o zasięgu globalnym, a także… naszych absolwentów - reprezentantów .kuek Alumni UEK. 

 

Pełna lista członków Rady:

 

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Karolina Bartosik – Managing Director - Head of Global Process Delivery in Poland at State Street

Katarzyna Basiak-Gała – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie

Philippe De Brouwer – Head of Model Risk Management and Head of Diversity and Inclusion at HSBC

Piotr Buła – Prorektor ds. Projektów i Współpracy

Krzysztof Głuchowski – Dyrektor Teatru im. J. Słowackiego

Anna Klecha – Global Account Based Marketing Director at Capgemini

Anna Lorch – Management Board Member, COO for Poland in Krakow at UBS

Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL)

Grzegorz Piątkowski – Dyrektor ds. Międzynarodowych Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw (RMŚP)

Michał Sokołowski – GBS HUB Infrastructure Manager at ABB

 

A z punktu widzenia .kuek:

 

Bartosz Jacyna – współwłaściciel spółki Chaingers zajmującej się konsultingiem logistycznym


Edyta Jaworska – członkini zarządu spółki giełdowej Selvita, w KUEK od 15 lat

 

Dla .kuek to dowód na znaczenie, jakie ta organizacja pełni w środowisku absolwenckim Uniwersytetu. Dzięki umowie partnerskiej podpisanej z Uczelnią w 2020 roku, .kuek jest istotnym partnerem przy wyznaczaniu kierunku funkcjonowania Uniwersytetu. Teraz, gdy Członkowie .kuek zasiadają w Radzie Patronackiej, to partnerstwo będzie realizowało się w dialogu o znaczeniu strategicznym dla Alma Mater. 

 

Życzymy powodzenia naszym Członkom i całemu środowisku UEK na drodze coraz prężniejszego rozwoju. 

 

Other news