ZAPROSZENIE DLA FIRM Z MAŁOPOLSKI – wsparcie w pozyskaniu partnerów biznesowych z Niemiec/Rumunii

W imieniu Małopolska Open Eyes Economy Hub zapraszamy firmy z Małopolski, zainteresowane rozwojem działalności międzynarodowej, do udziału w bezpłatnej misji gospodarczej online i prezentacji swojej oferty firmom z Niemiec i/lub Rumunii. 

 

Wydarzenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach przemysły kreatywne i czasu wolnego lub technologie informacyjne i komunikacyjne.

 

W ramach naszego programu, finansowanego ze środków unijnych –zapewniamy:

- udział w specjalnych spotkaniach networkingowych online z przedsiębiorcami z Niemiec i Rumunii

- udział w cyklu 4 warsztatów dotyczących rozwijania działalności eksportowej. 

 

Nabór zgłoszeń: w trybie ciągłym, aż do zapełnienia grupy (liczba miejsc ograniczona), ale nie później niż do 25 maja 2021 r.

 

Regulamin oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie https://oees.pl/hub/rekrutacja-misje/

 

Zgłoszenia do udziału w programie należy dokonać  przesyłając skan wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na adres:  hub@oees.pl

 

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku 

https://www.facebook.com/moeehub

 

Misja gospodarcza online jest organizowana w ramach programu Małopolska Open Eyes Economy Hub, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Other news