[*english version - see below*]

Cześć, 

zapraszamy Cię do społeczności Alumni UEK. 
Zarejestruj się - to twój pierwszy krok w relacji z naszą społecznością.

- Rejestracja jest jedyną drogą do wzięcia udziału w naszych wydarzeniach i ewentualnego przystąpienia do naszego stowarzyszenia.
- Twój adres e-mail - posłuży jako login do strony www i adres na potrzeby powiadomień i newslettera.
- Twoj numer telefonu - posłuży do przypominania SMS o wydarzeniach, na które się zarejestrujesz.

Klikając  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez stowarzyszenie Alumni UEK, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127142."  potwierdzasz że zapoznałeś się i akceptujesz Obowiązek Informacyjny oraz Politykę Ochrony Informacji,

[english] Hello, feel more than welcome in the UEK Alumni community (KUEK).
Please, set up your sympathizer account - this is your first step in your relationship with our community. Please, be informed that:
- registration is the only way to participate in our events and possibly join our association.
- your email address - this will serve as your website login and address for notifications and newsletters.
- your phone/cell number - will be used for SMS reminders of events you register for.
- by clicking "I consent to the processing of my personal data by the association Alumni UEK, entered in the National Court Register under KRS number 0000127142."  you confirm that you have read and accept the Information Obligation and the Information Protection Policy.

Zarejestruj się / Join

* Pola wymagane są oznaczone gwiazdką
captcha